Jestem w ciąży

Jak wygląda wizyta?

Pierwszy trymestr
Pierwsza wizyta lekarska powinna mieć miejsce 7. a 8. tyg. ciąży. Służy ona ocenie usadowienia jaja płodowego, ustaleniu życia zarodka, weryfikacji jego wieku ciążowego (może być bowiem różny od wyliczonego według miesiączki) oraz ocenie prawidłowości budowy jego głównych narządów

Ocenie poddawane są: centralny układ nerwowy, układ kostny – czaszka, kręgosłup, kończyny, serce, żołądek, pęcherz moczowy. Do standardu w prowadzeniu ciąży w naszym gabinecie należy badanie markerów wad rozwojowych uwarunkowanych genetycznie, które zagrażają życiu i zdrowiu około 3% noworodków, takich jak np. zespół Downa lub inne aberracje chromosomowe. Oceniamy przezierność karku płodu, obecność kości nosowej oraz wykonujemy test podwójny PAPP-a. W sytuacji konieczności, tzn. stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z powyższych badań, można rozważyć ewentualne poszerzenie diagnostyki w postaci amniopunkcji genetycznej (nakłucie worka owodniowego, które jednak jako badanie inwazyjne wymaga szczegółowego omówienia i ściśle sprecyzowanych wskazań).

Drugi trymestr
W tym okresie ciąży wykrywa się u płodu większość wad rozwojowych dotyczących poszczególnych organów. Ocenia się prawidłowość rozwoju oraz wczesne zaburzenia wzrostu płodu. Znaczna liczba powikłań ciąży, takich jak zagrożenie porodem przedwczesnym, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca ciążowa, nieprawidłowa ilość płynu owodniowego, mają swój początek w tym okresie ciąży i wymagają ewentualnego zdiagnozowania oraz wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Trzeci trymestr

Im bliżej końca ciąży, tym uwaga lekarza coraz bardziej koncentruje się na prawidłowościach rozwoju płodu, jego ułożeniu, wielkości oraz stanie wewnątrzmacicznym.

Ocenę stanu płodu wykonuje się za pomocą badań biofizycznych – badanie KTG (kardiotokografia), sprawdza się ilość płynu owodniowego, liczbę ruchów płodu i w wyjątkowych sytuacjach wykonuje się badanie przepływu krwi w pępowinie, a także naczyniach mózgu płodu oraz w tętnicach macicznych. Najczęściej wystarcza badanie KTG, które jest wykonywane od 34. tyg. ciąży, a tzw. reaktywny zapis badania pozwala mieć pewność co do prawidłowego stanu płodu przez 7 dni po badaniu.

Bardzo prostym codziennym sposobem badania stanu płodu po 34. tyg. ciąży jest liczenie, w jakim czasie pojawi się 10 ruchów dziecka. Liczymy ruchy raz dziennie w okresie aktywności ruchowej płodu – najczęściej wieczorem (powinny pojawić się w maksymalnym czasie do 3 godzin, przyjąwszy, że minimalna liczba ruchów dziecka to 3 w ciągu godziny), zwykle czas ten wynosi 30 minut. Dłuższy czas oczekiwania na 10 ruchów dziecka powinien budzić niepokój i wymaga weryfikacji za pomocą badania KTG.

Gabinety ginekologiczne Poznań Ginekolog Poznań - Nereida