Jestem w ciąży

Badania prenatalne

Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna dla wykrycia zespołu Downa, Edwardsa i wad cewy nerwowej wykonywana jest poprzez oznaczenie stężenia określonych substancji w surowicy krwi kobiety ciężarnej i badania USG płodu. Dla określenia ryzyka występowania wady genetycznej konieczne jest uwzględnienie danych z wywiadu lekarskiego, takich jak: nikotynizm, cukrzyca, waga, długość cykli miesiączkowych i innych. Uzyskane dane analizowane są programem Prisca (posiadamy licencję na jego stosowanie).

Nieinwazyjna diagnostyka prenatalna możliwa jest między 8. a 22. tyg. ciąży. Największą wartość mają badania wykonywane między 11. a 14. tyg. ciąży. Badania wykonywane przed 11 tyg. ciąży mogą być analizowane sekwencyjnym badaniem przesiewowym. Nieinwazyjne badania prenatalne mogą być przeprowadzone u każdej kobiety. Częstość występowania zespołu Downa rośnie znacznie u kobiet po 35. roku życia, dlatego w tej grupie zaleca się wykonywanie badań prenatalnych niezależnie od wyniku badania USG płodu. U kobiet poniżej 35 roku życia decyzję o wykonaniu badań można podejmować na podstawie badania USG lub na życzenie ciężarnej kobiety (80% przypadków zespołu Downa występuje u kobiet przed 35 rokiem życia). Wskazaniem do wykonania takich badań może być poszerzenie przezierności karkowej lub nieproporcjonalny wzrost długości kości nosowej u płodu. Do wykonywania takich pomiarów konieczny jest odpowiedni sprzęt USG, zapewniający odpowiednie powiększenie i właściwą rozdzielczość obrazu. W naszym gabinecie wykonywanie pomiaru przezierności karkowej i długości kości nosowej należy do standardów opieki medycznej nad kobietą ciężarną.

Analiza ryzyka występowania wady genetycznej jest badaniem scriningowym. Nie jest to badanie stwierdzające bądź wykluczające wadę genetyczną. Jest to analiza statystyczna i ok. 5% wyników wymaga inwazyjnych badań prenatalnych oraz wykonania amniopunkcji.

Gabinety ginekologiczne Poznań Ginekolog Poznań - Nereida